Information och regler för forumet

[size=150]Information & regler[/size]

Uppdaterades senast 2012-09-04

Tack! för att du tar dig tid att besöka vår informations- och regeltråd. Syftet med våra regler är att skapa en trivsam miljö för alla och genom att känna till och följa dem så bidrar du starkt till detta vilket vi tackar för

1 När du blir medlem

1.1 Följ våra regler
I och med att du registrerar dig som medlem så accepterar du också alla de regler som finns för HV71:s inofficiella forum.
Reglerna gäller alla aktiviteter knutna till ditt användarkonto och oavsett om det är du eller någon annan som använder det.

1.2 Val av användarnamn
Välj ditt användarnamn med omsorg; det blir snabbt en del av din identitet och något som du förhoppningsvis ska leva med lång tid framöver. Medlemsnamnet får inte riskera att upplevas som stötande och måste följa övriga regler. Det får inte heller vara utformat som en länk till någon webbplats, som en e-postadress eller som någon form av reklam.

1.3 En registrering per medlem
Det är inte tillåtet att registrera sig med fler än ett användarnamn. Vill du byta användarnamn eller göra någon annan ändring i ditt medlemskap så skicka ett meddelande till admin så hjälper vi dig.

1.4 När du har frågor
Om du glömmer bort ditt användarnamn/lösenord eller har andra frågor så är du välkommen att kontakta admin eller någon av moderatorerna så hjälper vi dig.

1.5 Behandling av personuppgifter
I samband med registreringen så lämnar medlemmen uppgift om användarnamn och e-postadress. Beroende på dess utformning så kan dessa utgöra en personuppgift enligt Personuppgiftslag (1998:204).
Användarnamnet är personligt och behövs för att medlemmen ska kunna nyttja diskussionsforumet samt vissa övriga funktioner som webbplatsen <www.hv71fans.se> tillhandahåller. Användarnamnet är synligt för alla, även för de som inte är medlemmar. E-postadressen som lämnas är endast synlig för personer som administrerar dessa webbplatser och används för att vid behov kunna komma i kontakt med medlemmen.
Utöver detta så sker även automatiskt registrering av ip-adresser vid vissa aktiviteter på webbplatserna som t.ex. när man registrerar sig, skriver foruminlägg, röstar mm. De ip-adresser som registreras används enbart för administration av webbplatserna samt för att föra statistik.

1.6 Personuppgiftsansvarig
Ansvarig för samtliga personuppgifter är HV71fans som driver webbplatsen <www.hv71fans.se>.

1.7 Alla kan läsa det du skriver
Tänk på att alla inkomna meddelanden som till exempel inlägg i forumet kan läsas av var och en som har tillgång till Internet.

2 När du har blivit medlem

2.1 Reglerna kan förändras
Ibland kan det dyka upp nya funktioner eller företeelser som kräver att reglerna förändras och det är därför viktigt att du då och då besöker denna regeltråd. I början av detta inlägg finns uppgift om när senaste uppdateringen ägde rum.

2.2 Moderatorer vill väl
Moderatorerna finns här för att göra din och alla andra medlemmars tillvaro så trevlig som möjlig. Får du en uppmaning eller tillsägelse av en moderator så rätta dig efter denna. Har du synpunkter på hur moderatorer agerar eller sköter sig så skriv inte detta i forumet utan ta det med berörd moderator eller med någon admin.

2.3 Om du inte håller med
Om du inte håller med, inte förstår varför eller anser att du eller någon annan blivit orättvist behandlad av en moderator så är det inte tillåtet att påpeka eller börja diskutera detta i forumet utan alla kontakter ska ske via PM.

2.4 Om någon bryter mot reglerna
Om du anser eller misstänker att en specifik medlem bryter eller har brutit mot någon regel så diskutera inte detta öppet i forumet. Vill du anmäla ett inlägg så kan man göra det genom att skicka ett PM till någon moderator med uppgifter om vilket inlägg det gäller och vilken regel det bryter mot.

2.5 Om du själv bryter mot reglerna
Bryter du mot någon regel eller trotsar en moderators uppmaning så kan följden bli en tillsägelse eller avstängning; tiden för avstängning beror dels på hur allvarlig förseelsen är, dels på hur du tidigare skött dig. Vid allvarliga förseelser eller om man systematiskt vägrar följa moderatorers uppmaningar så kan man bli avstängd för all framtid.
En tillsägelse eller tidsbestämd avstängning innebär inte jordens undergång utan se den istället som en uppmaning att tänka dig för lite extra nästa gång du agerar.

2.6 Inlägg, bilder, signaturer, avatarer & annonser kan plockas bort
En moderator kan utan förvarning redigera eller ta bort inlägg, bilder, signaturer, avatarer och annonser som bryter mot någon regel eller mot svensk lag. För att en tråd inte ska upplevas som konstig eller osammanhängande så kan detta även komma att gälla inlägg som besvarar eller kommenterar inlägg som plockats bort.

2.7 Om regler saknas
Det är naturligtvis omöjligt att skapa en regel för varje tänkbar situation och en moderator måste ibland ta ställning till något som inte är klart reglerat. I dessa fall räknas moderators beslut som regel.

3 Vett & etikett

3.1 Uppträd vårdat & trevligt
Ett vårdat språk och trevligt uppträdande ökar dina chanser att få svar och bli vänligt bemött. På grund av detta så tillåter vi generellt inga inlägg som innehåller för mycket svordomar, könsord och liknande eller som är allmänt otrevliga, spydiga eller sarkastiska i sin utformning.

3.2 Insinuationer eller påhopp accepteras inte
Personangrepp, förolämpningar, nedsättande kommentarer, kränkningar, hets mot folkgrupp, kritiserande av hela samhälls-/yrkesgrupper och andra typer av påhopp är naturligtvis inte tillåtet, varken i form av kommentarer eller bilder. Detta gäller särskilt (men inte enbart) anspelningar på kön, ras, religion, religiösa åsikter, nationellt eller etniskt ursprung, bildningsgrad, sexuell läggning, funktionshinder eller utvecklingsstörning. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.3 Respektera varandra
Uttalanden som är eller som bär tydliga tecken av att vara avsedda att genera, förolämpa, håna, göra sig lustig över eller förlöjliga andra personer eller grupper (vilket naturligtvis inkluderar dessas åsikter, uttalanden, problem mm.) är inte tillåtna. Regeln gäller oavsett vilken benämning eller omskrivning som används och oavsett om det levereras direkt eller som en kränkande antydan, förtäckt beskyllning, undermening, pik, lustighet eller citat.

3.4 Agera inte språkpolis
Kommentera inte andras sätt att skriva som till exempel felstavningar, särskrivningar eller grammatiska felaktigheter offentligt.

3.5 Anmäl regelbrott
Blir du själv utsatt för ett påhopp eller annat regelbrott så svara inte med samma mynt utan anmäl detta.

3.6 Skrik inte åt andra
“SKRIK INTE” åt andra vilket innebär att ord/fraser i foruminlägg inte bör bestå av versaler, grälla färger eller onödigt stor text, förutom då detta är absolut nödvändigt för att kunna uttrycka eller visa något. Vill du bara betona något så använd hellre fet stil eller understrykningar.

3.7 Att utmana, argumentera & ge motiverad kritik är okej, men inte att älta eller pracka på
Kritik mot de åsikter som presenteras i en tråd eller mot de produkter som diskuteras får självklart framföras så länge inläggen följer trådens ämne. Kritiken ska dock vara konstruktiv och välmotiverad för att därigenom inspirera till diskussioner i stället för pajkastning. Att kort förklara ett visst ställningstagande eller en åsikt som ifrågasätts är normalt tillåtet men att ge sig in i en, för tråden, meningslös diskussion där man ensam eller i sällskap av andra medlemmar ältar något i inlägg efter inlägg är inte tillåtet. Inte heller är det tillåtet att försöka pracka på någon annan sina åsikter för sakens egen skull. Att genom väl motiverad argumentation försöka övertyga om sådant som är av intresse för övriga medlemmar och inom trådens ämne är naturligtvis tillåtet.

4 Din signatur

4.1 Bara text, inga bilder
Även om en bild säger mer än tusen ord så får signaturen bara bestå av text. När det gäller utformningen av denna text, vänligen notera regel 3.6.

4.2 Länkar tillåts inte heller
Vi tillåter inga länkar i signaturen, varken i form av text eller på annat sätt.
Signaturen (eller delar utav den) får alltså inte utgöra eller vara utformad som en länk till någon webbplats vilket i praktiken gäller alla signaturer som innehåller en punkt [.] följt av en existerande toppdomän, t.ex. [.com], [.se], [.net] etc. Som länk räknas även e-postadresser.
Signaturen får inte heller på annat sätt hänvisa till företag eller webbplatser.
För information som inte tillåts i signaturen hänvisas till användarprofilen där en mer personlig presentation kan ges.
Signaturen får inte heller användas för röstfiske av något slag, varken genom direkta uppmaningar eller på annat sätt.

5 Din avatar & personliga foto

5.1 Får inte vara stötande
En avatar eller personlig bild är ett bra sätt att ge ditt användarnamn ett “ansikte” och en karaktär men de får inte riskera att uppfattas som stötande och måste följa övriga regler. Som alltid sätts gränsen för vad som är stötande av dem som känner sig stötta.

5.2 Får inte vara animerade
Hur lustiga de än må vara så är animerade avatarer inte tillåtna.

5.3 Får inte innehålla länkar eller kommersiella budskap
Avatarer och personliga bilder får inte innehålla länkar eller kommersiella budskap, varken i form av text eller på annat sätt.

6 PM-funktionen

6.1 Privata meddelanden
Forumtrådar är inte en plats för utbyte av privata meddelanden mellan medlemmar; använd PM-funktionen för detta. Eftersom ett PM är “privat” och avsett för en eller ett fåtal medlemmar så får man naturligtvis inte utan tillstånd publicera andra medlemmars PM i forumet.

6.2 Våra regler gäller
Våra regler gäller även vid användandet av PM-funktionen.

7 Att skriva inlägg & skapa trådar

7.1 Använd alltid sökfunktionen
Använd alltid sökfunktionen innan du postar ett nytt inlägg eller startar en ny tråd. Chansen är stor att ämnet har diskuterats och att din frågeställning redan finns besvarad. Hittar du inget exakt svar så ska du i första hand ställa din fråga i en existerande tråd som behandlar ämnet som sådant. Existerar ingen lämplig tråd så är det förstås tillfälle att starta en ny.

7.2 Ställ inte för många eller för allmänna frågor
Formulera och presentera din frågeställning eller det ämne du vill diskutera på ett konkret och strukturerat sätt. Om frågorna är alltför allmänna är det svårt att ge annat än allmänna svar. Samla inte heller för många frågor i samma inlägg eftersom risken är stor att du bara får några av dem besvarade.

7.3 Posta i rätt forum & inga dubbelpostningar
Nya trådar och inlägg ska postas i rätt forum. Det är inte tillåtet att posta identiska eller alltför lika trådar/inlägg i samma eller flera forum, så kallade dubbelpostningar. Detta ökar inte dina chanser att få svar utan ses bara som irriterande och kan medföra att samtliga trådar/inlägg tas bort.

7.4 Skriv tydliga rubriker
Trådrubriken är viktig och det ska i den klart framgå vad tråden handlar om. Detta för att man dels inte ska behöva klicka sig in i varje tråd för att få reda på det, dels för att öka chanserna att man med sökfunktionens hjälp ska hitta tråden. Vi tillåter inga intetsägande rubriker som t ex “Hjälp!”, “En fråga”, “Bråttom!!!”, ”Kolla här” etc. En bra rubrik är ofta det starkaste vapnet när det gäller att fånga medlemmars intresse.

7.5 Var tydlig med trådens ämne
Det är viktigt att trådens första inlägg innehåller tillräcklig med information för att tydligt visa andra medlemmar vad syftet med tråden är, det vill säga vad fortsatt diskussion ska handla om eller vilka frågor som ska besvaras. Minst lika viktigt är det att vara tydlig med eventuella avgränsningar, det vill säga vad man inte vill att tråden ska handla om. Kort och gott så är det i första inlägget som en tråds ämne (topic) klargörs.

7.6 Håll dig till ämnet
Respektera och håll dig till trådens ämne när du skriver ett inlägg. Att ställa frågor om eller diskutera något som tråden inte handlar om leder bara till irritation och dålig stämning.

7.7 Om du inte gillar ämnet
En tråd är till för de som faktiskt vill diskutera just det ämne som tråden handlar om, oavsett hur betydelselöst, felaktigt eller ointressant andra anser att detta ämne är. Vi tillåter inte att man i tråden ifrågasätter eller gör sig lustig över själva ämnet.

7.8 Kontrollera dina inlägg
Medlemmar uppmanas att göra sitt yttersta för att inläggen lätt ska kunna läsas och förstås av alla medlemmar. Vet man att man har problem med stavning så finns det utomordentliga ordbehandlingsfunktioner som kan hjälpa dig med detta innan inlägget postas.
Undvik chattspråk då detta inte förstås av alla; vi har gott om utrymme så var inte rädd att skriva ut hela ord. Punkter, kommatecken och ny rad då och då är andra sätt att göra din text mer lättläst.

7.9 Citera inte mer än nödvändigt
Citera gärna andra men gör det med förnuft. När du kommenterar ett inlägg från en annan medlem så citera bara så mycket som krävs för att förstå ditt eget inlägg. Citera inte medlemmens hela inlägg inklusive den medlemmens alla tidigare citat… osv. Är det inlägget omedelbart före ditt eget som kommenteras så behöver man oftast inte alls citera det.

8 Upphovsrättslagen

8.1 Bryt inte mot upphovsrättslagen
Givetvis är det inte tillåtet att bryta mot upphovsrättslagen genom att utan tillstånd från upphovsrättsinnehavaren lägga upp skyddat material på <www.hv71fans.se>.

8.2 Fildelning
Vi tillåter inte diskussioner, uttalanden, frågor och länkar som rör följande företeelser om syftet verkar vara att bryta mot regel 8.1:

• Streaming av upphovsrättsskyddat material.
• Fildelningsprogram i peer-to-peer-nätverk som t.ex. BitTorrent, eDonkey2000, WinMX, DirectConnect, Ares, Gnutella, SoulSeek, IRC, MP2P, FastTrack m.fl.
• Newsgroups, framför allt de som börjar med alt.binaries.
• Trackers som t.ex. ThePirateBay, SweBits, TorrentBytes, FileMP3 m.fl.

8.3 Kopiering av datorprogram & datorspel
Då det är omöjligt för oss att i varje enskilt fall avgöra om en diskussion gäller en laglig eller olaglig kopiering så tillåter vi inga diskussioner alls kring aktiviteten kopiering av datorprogram eller datorspel.

9 Personuppgiftslagen (PUL)

9.1 Var försiktig med personuppgifter
Personuppgiftslagen (PUL) gäller på en webbplats som denna där grundlagsskydd saknas vilket innebär att det är förbjudet att utan samtycke behandla personuppgifter, speciellt i samband med yttranden eller annan framställning som kan upplevas som kränkande eller nedvärderande. Tänk på att alla inte har samma uppfattning som dig om vad som är kränkande.
Som personuppgift räknas all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. Några exempel är namn, personnummer, adress, telefonnummer, anställningsnummer, bilnummer, bilder med mera.
Tänk på att även uppgifter rörande enskilda firmor är personuppgifter som regleras av PUL, detta eftersom en enskild firma alltid ägs av en enda fysisk person.

9.2 Uppgifter rörande företag (fysiska personer) och dess anställda
Uppgifter rörande företag (juridiska personer) är tillåtna så länge de inte bryter mot någon lag eller våra övriga regler. Uppgifter rörande företags anställda är normalt tillåtna så länge de inte är kränkande, enbart rör den anställde i egenskap av företagsrepresentant och inte bryter mot övriga regler. Att publicera uppgifter rörande företagsledares eller anställdas personliga sfär är alltså inte tillåtet.

99 Viktigt!

99.1 Dela med dig
Dela med dig så mycket du kan och vill av dina tankar, drömmar, funderingar och frågor

99.2 Ha kul
Vi uppmanar våra medlemmar att slappna av och ha riktigt kul!

99.3 Undvik skador
Oavsett hur underhållande hv71:s inofficiella forum är så kan timslångt musklicksintensivt surfande utan pauser leda till allvarliga belastningsbesvär i nacke, axlar, armar och händer. En medlem måste därför lämna datorn i fem-tio minuter varje timme för att göra något helt annat.