Det gamla forumet hittas här!

För dem som vill titta tillbaka i den tio-åriga historia som detta forum funnits och kanske göra någon skribent uppmärksam på tidigare diskussioner så finner ni den gamla plattformen intakt på:

http://old.hv71fans.se/forum/

I och med att vi flyttade till en ny plattform så gör vi oss av med lite gammal “bös” och det finner man på ovan ställe, om man nu vill komma åt detta.

2 gillningar